ĐỒNG HỒ

Lịch vạn sự

bác hồ kính yêu

Tài nguyên dạy học

Điểm học kỳ I

Liên kết Website

File nhập điểm HKII

Phần mềm tiện ích

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thông tư lên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /2012/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hà Nội, ngày ...

  Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

  Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 của Việt Nam

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG_____Số: 3110/BTTT-HTQT V/v tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 41 của Việt Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc__________________________Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Các Sở Thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo,...

  Dự thảo Thông tư Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /2011/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2011 DỰ THẢO 2 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

  Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học năm học 2011-2012

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________________ Số: 6159/BGDĐT-GDTH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2011 V/v hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho GV Tiếng Anh TH năm học 2011-2012 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh,...

  Tra cứu điểm thi

  XEM ĐIỂM THI

  Báo mới