ĐỒNG HỒ

Lịch vạn sự

bác hồ kính yêu

Tài nguyên dạy học

Điểm học kỳ I

Liên kết Website

File nhập điểm HKII

Phần mềm tiện ích

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thông báo học Ngoai ngữ - Tin học

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 800/SGDĐT-TCCB V/v thông báo mở các lớp Ngoại ngữ, Tin học cho công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo đợt 2 năm 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 22 tháng 5 năm 2014 Kính gửi : - Các trường trung học phổ thông; - Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; - Trung tâm Ngoại ngữ- Tin...

  CV số 365/SGDĐT-TCCB Triển khai thực hiện chế độphụcấp thâm niên đối với nhà giáo

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________________________________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________________________ Số: 365/SGDĐT-TCCB Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2012 V/v triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên...

  Chương trình tập huấn phương pháp dạy học tích cựcvà hiệu quả cho GV dạy tiếng Anh cấp Tiểu học

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________ ________________________ Số: 14/SGDĐT-GDTH Bình Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2012 V/v: Chương trình tập huấn phương pháp dạy học tích cực và...

  Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tựtrường học.

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do...

  Thông báo về việc tổ chức sơ kết HK 1 và nghĩ tếtdương lịch năm 2012

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNGS SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1979/TB-SGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2011 ...

  HD công tác thuyên chuyển, tiếp nhận côngchức,viênchứchàng năm

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 1656/SGDÑT-TCCBV/v hướng dẫn công tác thuyên chuyển, tiếp nhận công chức,viên chức hàng năm. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2011 Kính gửi : - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,...

  Thay đổi lịch học khóa thứ 2 các lớp tiếng Anh tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 1844/SGDĐT-TĐATA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2011 V/v thay đổi lịch học khóa thứ 2 các lớp tiếng Anh tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện...

  Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và giải Toán qua mạng internet

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 1860/SGDĐT-TrH-TX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 21 tháng 11 năm 2011 V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh và giải Toán qua mạng internet. Kính gửi: - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị; - Hiệu trưởng các trường THPT;...

  HD tổ chức hội nghị CBCC VC

  Hướng dẫn tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức - Hội nghị nhà giáo và lao động trong ngành giáo dục và đào tạo SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BÌNH DƯƠNG _______________ Số: 276/LT-GD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 07 tháng 9 năm 2011 HƯỚNG...

  Kết quả thi đua khen thưởng của SGD&ĐT 2011 - 2012

  UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ Số: 1420/TB-SGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Bình Dương, ngày 12 tháng 09 năm 2011 THÔNG BÁO Kết quả thi đua – khen thưởng năm học 2010 - 2011 ______________________ Căn cứ công văn số 1681/SGDĐT-VP ngày 18/10/2010 của Sở GDĐT Bình Dương về việc “Hướng dẫn và...

  Tra cứu điểm thi

  XEM ĐIỂM THI

  Báo mới