ĐỒNG HỒ

Lịch vạn sự

bác hồ kính yêu

Tài nguyên dạy học

Điểm học kỳ I

Liên kết Website

File nhập điểm HKII

Phần mềm tiện ích

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Hội nghị triển khai CMC - PCGD và xây dựng xã hội họctập năm 2012

  Sáng ngày 15 tháng 03 năm 2012 tại Hội trường UBND xã Vĩnh Tân, Ban chỉ đạo CMC - PCGD xã đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập năm 2012. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo xã Ông Châu Văn Khanh phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã, Bà Thượng Thị Minh Thuỳ phó chủ tịch HĐND xã; Đại diện lãnh...

  Tờ trình số 141/TTr- UBND

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 141/TTr-UBND Vĩnh Tân, ngày 24 tháng...

  Kế hoạch số 01/KH-TTHTCĐ

  UBND XÃ VĨNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QUẢN LÝ TRUNG TÂM HTCĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/KH-TTHTCĐ Vĩnh Tân, ngày 24 tháng 02 năm 2012 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ VĨNH TÂN NĂM 2012 Căn cứ Thông tư số 40/2010/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt...

  Kế hoạch số 03/KH-BCĐ "Ngày toàn dân đưa trẻ đếntrường"

  UBND XÃ VĨNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN CHỈ ĐẠO CMC-PCGD&XDXHHT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 03/KH-BCĐ Vĩnh Tân, ngày 24 tháng 02 năm 2012 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” NĂM 2012 Căn cứ công văn số 495/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên ngày 10/06/2011 về Kế hoạch thực hiện đề án “Phổ cập giáo dục mầm non...

  Kế hoạch số 01/KH-BCĐ CMC - PCGD

  UBND XÃ VĨNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN CHỈ ĐẠO CMC-PCGD&XDXHHT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/KH-BCĐ Vĩnh Tân, ngày 24 tháng 02 năm 2012 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỐNG MÙ CHỮ - PHỔ CẬP GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2012 Căn cứ theo Chỉ thị 37/2004/CT-CT ngày 09/08/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Về việc: Tăng cường xây dựng xã hội học...

  Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo CMC - PCGD

  UBND XÃ VĨNH TÂN BCĐ CMC-PCGD-XDXHHT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Tân, ngày 07 tháng 03 năm 2012. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN...

  Quyết định 185/QĐ-UBND

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 185/QĐ-UBND Vĩnh Tân, ngày 07 tháng 03 năm...

  Quyết định 140/QĐ-UBND

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 140/QĐ-UBND Vĩnh Tân,...

  Tra cứu điểm thi

  XEM ĐIỂM THI

  Báo mới