ĐỒNG HỒ

Lịch vạn sự

bác hồ kính yêu

Tài nguyên dạy học

Điểm học kỳ I

Liên kết Website

File nhập điểm HKII

Phần mềm tiện ích

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  gaio1 mán điện tử

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Minh Tâm GV Âm Nhạc
  Người gửi: Nguyễn Minh Tâm
  Ngày gửi: 05h:37' 28-03-2014
  Dung lượng: 714.2 KB
  Số lượt tải: 42
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD-ĐT Thũ xaừ Long Khaựnh
  TRường tiểu học XUN L?P
  Giáo viên
  Buøi Quang Giang
  D
  ÂM NHẠC LỚP 2
  TIẾT HỘI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Chúc mừng sinh nhật
  Nhạc Anh
  D
  ÂM NHẠC LỚP 2 - tiết 11
  Học hát bài
  CỘC CÁCH TÙNG CHENG
  nhạc và lời Phan Trần Bảng
  nhạc cụ gõ dân tộc
  1.Sênh
  2.Thanh la
  3.Mõ
  4.Trống
  SÊNH (SÊNH TIỀN)
  THANH LA

  TRỐNG
  HỌC HÁT BÀI:

  CỘC CÁCH TÙNG CHENG

  Nhạc và lời PHAN TRẦN BẢNG
  Lời bài hát
  1/Sênh kêu nghe tiếng vui nhất cách cách cách cách cách cách
  2/Thanh la kêu tiếng rất vang cheng cheng cheng cheng cheng cheng cheng
  3/Mõ kêu nghe sao đỉnh đạc cộc cộc cộc cộc cộc cộc
  4/Trống kêu rộn rã tưng bừng tùng tùng tùng tùng tùng tùng
  5/Nghe sênh thanh la mõ trống cùng kêu lên vang vang cùng kêu lên vang vang
  6/Cộc Cách Tùng Cheng
  Đọc theo lời bài hát
  1.Sênh kêu nghe tiếng vui nhất cách cách cách cách cách cách .
  2.Thanh la kêu tiếng rất vang cheng cheng cheng cheng cheng cheng cheng.
  3.Mõ kêu nghe sao đỉnh đạc cộc cộc cộc cộc cộc cộc.
  4.Trống kêu rộn rã tưng bừng tùng tùng tùng tùng tùng tùng.
  5.Nghe sênh thanh la mõ trống cùng kêu lên vang vang ,cùng kêu lên vang vang.
  6.Cộc Cách Tùng Cheng.
  Đọc theo lời tiết tấu lời ca
  1.Sênh /kêu nghe tiếng vui nhất /cách cách cách/ cách cách cách ./
  2.Thanh/ la kêu tiếng rất vang /cheng cheng cheng/ cheng cheng cheng /
  3.Mõ /kêu nghe sao đỉnh đạc/ cộc cộc cộc /cộc cộc cộc./
  4.Trống/ kêu rộn rã tưng bừng /tùng tùng tùng/ tùng tùng tùng./
  5.Nghe sênh thanh la mõ trống /cùng kêu lên /vang vang ,/cùng kêu lên/ vang vang/.
  6.Cộc Cách Tùng Cheng.
  TẬP HÁT
  1.Sênh /kêu nghe tiếng vui nhất /cách cách cách /cách cách cách /
  TẬP HÁT
  2.Thanh/ la kêu tiếng rất vang/cheng cheng cheng/cheng cheng cheng/
  TẬP HÁT
  1.Sênh /kêu nghe tiếng vui nhất /cách cách cách /cách cách cách /
  2.Thanh /la kêu tiếng rất vang/ cheng cheng cheng/ cheng cheng cheng/
  TẬP HÁT
  3.Mõ /kêu sao nghe đĩnh đạc/cộc cộc cộc/cộc cộc cộc/
  TẬP HÁT
  1.Sênh /kêu nghe tiếng vui nhất /cách cách cách /cách cách cách /
  2.Thanh /la kêu tiếng rất vang/ cheng cheng cheng/ cheng cheng cheng/
  3.Mõ/ kêu nghe sao đĩnh đạc/cộc cộc cộc/cộc cộc cộc/
  TẬP HÁT
  4.Trống /kêu rộn rã tưng bừng/tùng tùng tùng/tùng tùng tùng/
  TẬP HÁT
  1.Sênh /kêu nghe tiếng vui nhất /cách cách cách /cách cách cách /
  2.Thanh /la kêu tiếng rất vang/ cheng cheng cheng/ cheng cheng cheng/
  3.Mõ/ kêu nghe sao đĩnh đạc/cộc
  cộc cộc/cộc cộc cộc/
  4.Trống/kêu rộn rã tưng bừng/tùng tùng tùng/tùng tùng tùng/
  TẬP HÁT
  5.Nghe /sênh thanh la mõ trống /cùng kêu lên /vang vang/
  cùng kêu lên /vang/ vang.
  TẬP HÁT
  1.Sênh /kêu nghe tiếng vui nhất /cách cách cách /cách cách cách /
  2.Thanh /la kêu tiếng rất vang/ cheng cheng cheng/ cheng cheng cheng/
  3.Mõ/ kêu nghe sao đĩnh đạc/cộc cộc cộc/cộc cộc cộc/
  4.Trống/kêu rộn rã tưng bừng/tùng tùng tùng/tùng tùng tùng/
  5.Nghe/sênh thanh la mõ trống/cùng kêu lên /vang vang/cùng kêu lên vang / vang/
  TẬP HÁT
  6.CỘC / CÁCH /

  TÙNG / CHENG /
  TẬP HÁT
  1.Sênh /kêu nghe tiếng vui nhất /cách cách cách /cách cách cách /
  2.Thanh /la kêu tiếng rất vang/ cheng cheng cheng/ cheng cheng cheng/
  3.Mõ/ kêu nghe sao đĩnh đạc/cộc cộc cộc/cộc cộc cộc/
  4.Trống/kêu rộn rã tưng bừng/tùng tùng tùng/tùng tùng tùng/
  5.Nghe/sênh thanh la mõ trống/cùng kêu lên /vang vang/cùng kêu lên vang / vang/
  6.CỘC/CÁCH/ TÙNG/ CHENG/
  1.Seđnh keđu nghe tieâng
  X X X
  vui nhaât/cach cach cach/
  X X X
  cach cach cach
  X x

  GÕ PHÁCH
  2.Thanh/la keđu tieâng raât vang
  X X X X
  cheng cheng cheng /cheng
  X X X
  cheng cheng
  X

  GÕ PHÁCH
  Gõ phách
  1.Sênh kêu nghe tiếng vui nhất cách
  X X X X X
  cách cách cách cách cách
  X X X
  2.Thanh la kêu tiếng rất vang cheng
  X X X X X
  cheng cheng cheng cheng
  X X X

  3.Mo /keđu nghe sao nh
  X X X
  ác/ coôc coôc coôc/ coôc
  X X X X
  coôc coôc/
  X

  GÕ PHÁCH
  4.Troâng/keđu roôn ra tng
  X X X
  bng/tung tung tung/tung
  X X X X
  tung tung
  X
  GÕ PHÁCH
  Gõ phách

  3.Mõ /kêu nghe sao đỉnh đạc/ cộc cộc cộc
  x x x x x x
  /cộc cộc
  x
  4.Trống/ kêu rộn rã tưng bừng /tùng tùng
  x x x x x
  tùng tùng tùng tùng /
  X X X


  5.Nghe/ seđnh thanh la mo
  X X X
  troâng/cung keđu leđn/ vang/
  X X X X
  vang/cung keđu leđn/vang/vang
  X X X X X
  GÕ PHÁCH
  6.
  COÔC CACH TUNG CHENG


  Gõ phách
  1.Sênh kêu nghe tiếng vui nhất cách cách cách cách cách cách
  x x x x x x x x
  2.Thanh la kêu tiếng rất vang cheng cheng cheng cheng cheng cheng
  x x x x x x x x
  3.Mõ /kêu nghe sao đỉnh đạc/ cộc cộc cộc /cộc cộc cộc/
  x x x x x x x x
  4.Trống/ kêu rộn rã tưng bừng /tùng tùng tùng/ tùng tùng tùng/
  x x x x x x x x
  5.Nghe sênh thanh la mõ trống cùng kêu lên vang vang /cùng kêu lên
  x x x x x x x x x x
  vang vang
  x x
  6.CỘC CÁCH TÙNG CHENG

  GÕ TIẾT TẤU
  1.Sênh /kêu nghe
  X X X
  tiếng vui nhất /cách
  X X X X
  cách cách /cách cách
  X X X X
  cách /
  X
  GÕ TIẾT TẤU
  1.Thanh /la kêu
  X X X
  tiếng rất vang /cheng
  X X X X
  cheng cheng /cheng
  X X X
  cheng cheng/
  X X

  Gõ phách
  1.Sênh kêu nghe tiếng vui nhất cách cách cách cách cách cách
  x x x x x x x x x x x x
  2.Thanh la kêu tiếng rất vang cheng cheng cheng cheng cheng cheng
  x x x x x x x x x x x x
  3.Mõ /kêu nghe sao đỉnh đạc/ cộc cộc cộc /cộc cộc cộc/
  x x x x x x x x x x x x
  4.Trống/ kêu rộn rã tưng bừng /tùng tùng tùng/ tùng tùng tùng/
  x x x x x x x x x x x x
  5.Nghe sênh thanh la mõ trống cùng kêu lên vang vang /cùng kêu lên
  x x x x x x x x x x x x x x
  vang vang
  x x
  6.CỘC CÁCH TÙNG CHENG

  D
  ÂM NHẠC LỚP 2 - tiết 11
  Học hát bài
  CỘC CÁCH TÙNG CHENG
  nhạc và lời Phan Trần Bảng
  Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011
  Âm nhạc
  Học hát bài : Cộc cách tùng cheng
  Nhạc và lời Phan Trần Bảng
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Tra cứu điểm thi

  XEM ĐIỂM THI

  Báo mới