ĐỒNG HỒ

Lịch vạn sự

bác hồ kính yêu

Tài nguyên dạy học

Điểm học kỳ I

Liên kết Website

File nhập điểm HKII

Phần mềm tiện ích

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Yến
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/yenvinhtan
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Phúc
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/phuctienganh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 125 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Ânh Hồng
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/anhhongvinhtan
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bồ Thị Yến Ly
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/yenlyvinhtan
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đỗ Văn Tấn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dovantanvinhtan
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 304 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Đăng Mão
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/dangmaoqb1987
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 8121 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Hiền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 19780 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Thuý
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Dinh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 406 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Nữ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thi Đa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Bồ Xuân Mai
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 1105 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Đình Quyết
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 127 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đổ Văn Tấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 8640 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Hai
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Tâm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 399 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đỗ Thị Thanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 15516 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Thượng Kim Tuyến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Thu Vân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 648 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Văn Cường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Tân
  Quận/huyện Huyện Tân Uyên
  Tỉnh/thành Bình Dương
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Tra cứu điểm thi

  XEM ĐIỂM THI

  Báo mới